नीर डोसा

Print Recipe
झटपट तयार होणारा टेस्टी नीर डोसा
Instructions
 1. तांदूळ चाळून, वेचून घ्यावे व २-३ पाण्याने स्वच्छ धुवून ४ तासांसाठी भिजत ठेवावे.
 2. ४ तासानंतर तांदळातील पाणी काढून तांदूळ व खोबरे मिक्सरला वाटून घ्यावे.
 3. या मिश्रणाला थोडे पाणी व मीठ घालून पातळ मिश्रण तयार करावे.
 4. भिडचा किंवा नॉनस्टीकचा तवा गरम करावा व त्याला तेल लावावे.
 5. बॅटर ढवळून घ्यावे.
 6. भिडाचा तवा असलेला गॅस मोठा करून एक छोट्या पेल्याने हे मिश्रण तव्यावर घालावे म्हणजे छान जाळी पडते.
 7. आता गॅस बारीक करावा व एक बाजूने डोसा भाजल्यावर परतून दुसऱ्या बाजूने भाजून घ्यावा.
 8. जाळीच्या प्लेटवर काढावा म्हणजे त्यातील वाफ निघते.
 9. नीर डोसा दुमडून डब्यात ठेवावा.
 10. अशाप्रकारे सर्व निरडोसे तयार करावेत.
 11. चटणी, आमटी कशासोबतही खाता येतात.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *