चिकन गार्लिक

Print Recipe
फक्त 50 रुपयांत बनवा 1 प्लेट चिकन गार्लीक.
Servings
Ingredients
साॅस
Servings
Ingredients
साॅस
Instructions
 1. चिकनला मीठ, काळी मिरीपूड, कलर, रेड चिली साॅस, अंड, काॅर्नप्लाॅवर, मैदा सर्व एकत्र करून चांगले एकजीव करणे.
 2. अध्र्या तासासाठी चिकनला मॅरीनेट करणे
 3. तेल चांगले गरम झाल्यावर मॅरीनेट केलेले चिकन हात थोडासा पाण्याने ओला करून तळून घेणे.
 4. वेगवेगळे करत सर्व चिकन तळून घेणे. थोडासा कलर बदलला व कडक झाले की बाजूला काढणे
 5. पॅन चांगला गरम झाल्यावर त्यात तेल घालणे.
 6. गरम तेलावर लसूण थोडी परतून घ्यावी. त्यात थोडी कांदा पात परतून घ्यावी.
 7. पाव कप पाण्यात कलर मिक्स करणे. हे पाणी वरील मिश्रणात घालणे
 8. साखर साॅस घालून चांगले एकजिव करावे. कांदापातीचाा पांढरा कांदा थोडासा कापून घालावा.
 9. व्हिनेगर घालावे.
 10. काॅर्नप्लाॅवर व पाणी यांचे मिश्रण करून वरील साॅस मध्ये घालणे.
 11. तळलेले चिकन पीस, कांदापात साॅसमध्ये परतून घेणे. सर्विंग प्लेटमध्ये काढणे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *