चिंच गोळे

Print Recipe
वर्षभर चिंच कशी साठवून ठेवाल
Servings
Ingredients
Servings
Ingredients
Instructions
  1. चिंचेची साल व आतील सर्व धागे काढून चिंच साफ करून घेणे.
  2. ही चिंच १ दिवस कडक उन्हात वाळवणे.
  3. विळीवर किंवा खलबत्यावर चिंचेतील सर्व चिंचोके काढून चिंच पूर्ण साफ करून घेणे.
  4. या चिंचेला आता मीठ लावून एका टोपलीत १ रात्र झाकून ठेवावे.
  5. दुसऱ्या दिवशी पाट्यावर अथवा खलबत्यात चिंच कुटून त्याचे गोळे बनवणे.
  6. जास्त मोठे गोळे बनवू नये.
  7. आता सर्व तयार गोळे पुन्हा २ दिवसांसाठी उन्हात चांगले वाळवून घेणे.
  8. चिनीमातीच्या अथवा काचेच्या बरणीत हे गोळे भरून ठेवावे.
  9. गोळे काढताना ओला हात लावू नये.
Recipe Notes

चिंच साफ करताना एकही चिंचोका रहाता नये याची खात्री करावी. नाहीतर चिंचेला कीड लागते. जास्त ओली चिंच असेल तर २ दिवस उन्हात वाळवावी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *