मालवणी मच्छी मसाला

Print Recipe
मालवणी मच्छी मसाला
Servings
600 ग्रॅम
Ingredients
Servings
600 ग्रॅम
Ingredients
Instructions
  1. बेडगी मिरची १ दिवस उन्हात वाळवल्यानंतर त्याचे देठ काढून घ्यावेत. थोडेसे तेल लावून पुन्हा २ दिवस चांगली वाळवावी.
  2. हळदकुंड व धने स्वछ वेचून, चाळून उन्हात वाळवावेत.
  3. सर्व एकत्र करून गिरणीतून दळून आणावे.
  4. डंकवर दळायचे असल्यास थोडेसे मीठ वापरावे.
  5. चिनीमातीच्या किव्हा काचेच्या बरणीत मसाला भरावा, वरून हिंगाचे खडे ठेवावेत.
  6. वर्षभर मसाला चांगला राहतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *