जिरा राईस

Print Recipe
जिरा राईस
Servings
Ingredients
Servings
Ingredients
Instructions
  1. तांदूळ २ पाण्याने स्वच्छ धुवून पुन्हा पाणी घालून अर्धा तास भिजत ठेवावे व नंतर पाणी निथळून घ्यावे.
  2. कुकरमध्ये तूप गरण करून त्यात जिरे घालावे कोथिंबीर घालावी व थोडेसे परतून घ्यावे.
  3. तांदूळ घालून गॅस मध्यम करावा व हलक्या हाताने तांदूळ न मोडत परतून घ्यावेत. छान मोकळा होतो.
  4. पाणी घालून मिक्स करावे.
  5. मीठ, साखर घालून मिक्स करून कुकरचे झाकण लावून शिट्टया काढाव्यात.
  6. कुकुरची वाफ निघाली की लगेच झाकण उघडावे.
  7. जास्तीची वाफ निघेल त्यामुळे भात चिकट होणार नाही.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *