आंबा वडी

Print Recipe
१५ मिनिटात तयार होणाऱ्या खुसखुशित आंबा वडया.
Servings
Ingredients
Servings
Ingredients
Instructions
  1. २ आंबे स्वच्छ धुवून त्यांची साल व पारी काढून तुकडे करणे व मिक्सरला त्याची पेस्ट बनवून घेणे. १ मोठी पल्प मिळेल.
  2. नॉनस्टिक पॅनमध्ये हा रस थोडासा परतून घ्यावा व त्यात साखर घालून मिक्स करावे.
  3. हे मिश्रण सुरवातीला मध्यम गॅसवर हलवत रहावे. जसजसे मिश्रणाचा गोळा बनत जाईल तसा गॅस बंद करावा. चांगला गोळा बनवून घेणे.
  4. ताटाला तूप लावुन घेणे.
  5. मिश्रण हलवत थोडे थंड झाल्यावर लगेचच ताटावर पसरवणे वर प्लॅस्टिक पेपर घालून लाटणीने लाटावे. गरम असतानाच हव्या त्या आकारात वड्या कापून घ्याव्यात.
  6. थंड झाल्यावर वड्या हवाबंद डब्यात भरून ठेवाव्यात ८ दिवस बाहेर टिकतात.
  7. जास्त दिवस टिकवायच्या असतील तर फ्रीजमध्ये ठेवाव्यात.
  8. गोळा बनत आल्यावर पुढची क्रिया लवकर करावी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *