४ in १ आईस्क्रीम

Print Recipe
4 in 1 summer magic || vanilla ice-cream | pineapple ice-cream | pista ice-cream | coffee ice-cream
Servings
Ingredients
Servings
Ingredients
Instructions
आईस्क्रीम बेस
 1. एका कोरड्या भांड्यात साखर, G. M. S. पावडर, C. M. C. पावडर व कॉर्नफ्लॉवर मिक्स करून घ्यावे.
 2. गॅसवर दूध गरम करत ठेवणे. दूध थोडेसे कोमट झाल्यावर वरील कोरड्या मिश्रणात घालून एकजीव करणे. गुठळी होऊ देऊ नये.
 3. दूध उकळल्यावर त्यात हे मिश्रण एका बाजूने घालत ढवळत मिक्स करावे. सावकाश मिश्रण घालावे गुठळी होण्याची किंवा दूध करपण्याची शक्यता असते.
 4. सावकाश दूध हलवत उकळी येताच गॅस बंद करावा.
 5. हा आपला आईस्क्रीम बेस तयार झाला.
 6. हा बेस पूर्ण थंड करून घ्यावा. नंतर एका प्लॅस्टिकच्या घट्ट झाकणाच्या डब्यात हा बेस घालून फ्रीजरमध्ये १२ तासांसाठी सेट करायला ठेवावा.
 7. डब्याला एका प्लॅस्टिकने झाकावे व नंतर झाकण लावावे म्हणजे बर्फाचे कण आत जात नाहीत.
 8. हा बेस २ महिने फ्रीजरमध्ये टिकतो.
व्हॅनीला आईस्क्रीम
 1. एका मोठ्या पातेलीत भरपूर बर्फ घ्यावा. त्यावर एक कोरडे पातेले ठेवावे. त्यात वरील डब्यातील पाव भाग बेस घ्यावा. त्याचे छोटे तुकडे करावेत.
 2. बेसमध्ये पाव टीस्पून व्हॅनीला इसेन्स घालून बिटरने चांगले फेटून घ्यावे. बेस डबल झाल्यावर त्यात पाव कप फ्रेश क्रीम घालून पुन्हा फेटून घ्यावे.
 3. आपले व्हॅनीला आईस्क्रीम तयार आहे. हे तयार आईस्क्रीम पुन्हा १२ तासांसाठी फ्रीजरमध्ये ठेवावे.
 4. अगदी मार्केटसारखे आपले आईस्क्रीम तयार होते.
पायनॅपल आईस्क्रीम
 1. पुन्हा तयार बेसचा १/४ भाग घ्यावा त्यात पायनॅपल इसेन्स १/४ टीस्पून व पिवळा रंग थोडासा घालून फेटावे. १/४ कप फ्रेश क्रीम घालून चांगले फेटून घ्यावे.
 2. तयार आईस्क्रीम प्लॅस्टिकच्या डब्यात काढावे व १२ तासांसाठी पुन्हा फ्रीजरमध्ये सेट करायला ठेवावे.
 3. १२ तासांनंतर आपले पायनॅपल आईस्क्रीम तयार होते.
पिस्ता आईस्क्रीम
 1. तयार बेसचा १/४ भाग घ्यावा त्यात थोडासा हिरवा रंग, १/४ टीस्पून पिस्ता इसेन्स, १/४ टीस्पून वेलचीपूड, कापलेले पिस्ता हे सर्व घालून फेटून घ्यावे.
 2. १/४ कप फ्रेश क्रीम घालून पुन्हा फेटून घ्यावे. पुन्हा हे आईस्क्रीम १२ तासांसाठी प्लास्टिकच्या डब्यात घालून फ्रीजरमध्ये ठेवावे.
 3. १२ तासांनंतर पिस्ता आईस्क्रीम तयार होते.
कॉफी आईस्क्रीम
 1. तयार बेसचा १/४ भाग घ्यावा व त्यात कॉफी पावडर घालून चांगले फेटून घ्यावे. १/४ कप फ्रेश क्रीम घालून चांगले फेटून घ्यावे.
 2. तयार आईस्क्रीम प्लास्टिकच्या डब्यात भरून १२ तासांसाठी फ्रीजरमध्ये ठेवावे.
 3. १२ तासांनंतर आपले कॉफी आईस्क्रीम तयार होते.
Recipe Notes
 1. आईस्क्रीम करताना वापरणारी भांडी कोरडी असावीत.
 2. बेस फ्रीजरमध्ये ठेवताना फ्रीजर फूल करावा.
 3. आईस्क्रीम तयार झाल्यावर म्हणजे १२ तासानंतर फ्रीजर कमी केला तरी चालेल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *