चॉकलेट आईस्क्रीम

Print Recipe
चॉकलेट आईस्क्रीम
Servings
Ingredients
Servings
Ingredients
Instructions
 1. साखर व सर्व पावडर कोरड्या मिक्स करून घेणे.
 2. दूध उकळत ठेवणे. थोडे कोमट झाल्यावर वरील मिश्रणात दूध घालून मिक्स करणे. गुठळी होऊ देऊ नये.
 3. उरलेल्या दुधाला उकळत ठेवावे.
 4. दूध उकळल्यावर वरील पावडर असलेले दूध एका बाजूने दुधात घालत दुसऱ्या बाजूने हलवत चांगले मिक्स करावे.
 5. कोको पावडर खाली लागून जळू शकते त्यामुळे अलगद गॅस मंद ठेवून मिक्स करावे.
 6. दुधाला थोडीशी उकळी आल्यावर गॅस बंद करावा.
 7. मधे मधे हलवत हे दूध थंड करून घ्यावे.
 8. एका प्लॅस्टिकच्या डब्यात हा बेस घालून फ्रीजरमध्ये १२ तासांसाठी ठेवावा.
 9. १२ तासांनंतर बेस बाहेर काढून त्याचे छोटे तुकडे करावे.
 10. एका मोठ्या पातेलीत भरपूर बर्फ घ्यावा. त्यावर दुसरे कोरडे पातेले ठेवावे.
 11. त्यात हा बेस १/२ टीस्पून चॉकलेट इसेन्स घालावे व भरपूर फेटून घ्यावे.
 12. वरील मिश्रणात १/२ कप फ्रेश क्रीम घालून पुन्हा फेटून घ्यावे.
 13. प्लॅस्टिकच्या डब्यात भरून १२ तासांसाठी फ्रीजरमध्ये ठेवावे.
 14. १२ तासांनंतर आपले चॉकलेट आईस्क्रीम तयार होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *