मालवणी स्पेशल गरम मसाला

Print Recipe
मालवणी स्पेशल गरम मसाला
Servings
Ingredients
Servings
Ingredients
Instructions
  1. सर्व मसाले स्वच्छ चालून वेचून घ्यावेत.
  2. मसाल्यांना १ ऊन दाखवावे.
  3. गॅसवर कढई गरम करणे त्यात प्रथम धणे कोरडेच भाजून घ्यावेत.
  4. जिरे व दगडफुल हे देखील कोरडेच भाजून घ्यावे.
  5. कढईत थोडे तेल गरम करून बाकी सर्व मसाले एक एक करून तेलात हलके तळून घ्यावेत.
  6. तेल पूर्ण निथळून मसाले कोरडे करावेत.
  7. सर्व मसाले मिक्स करून थंड करून घ्यावेत.
  8. थोडे थोडे मसाले मिक्सरला छान बारीक वाटून घ्यावेत. चाळणीने चालून घ्यावे. राहिलेला जाडसर मसाला पुन्हा मिक्सरला बारीक वाटून घ्यावा.
  9. तयार मसाला हवाबंद डब्यात भरून ठेवावा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *