बिर्याणी मसाला

Print Recipe
हा मसाला घरी बनवून ठेवा व कधीही बिर्याणीची मजा लुटा
Servings
Ingredients
Servings
Ingredients
Instructions
 1. मसाले स्वच्छ निवडून चाळून घ्यावेत.
 2. मसाल्यांना १ ऊन दाखवावे.
 3. कढईत १/४ टीस्पून तेल गरण करावे त्यात सुरवातीला हिरवी वेलची, मसाला वेलची, चक्रीफुल, जायफळ, दालचिनी हे मोठे मसाले परतून घ्यावेत.
 4. मिरी, लवंग व धणे घालून परतावेत.
 5. बडीशेप, जायपत्री, जिरे व शहाजिरे परतून घ्यावेत.
 6. तमालपत्र तुकडे करून घालावेत.
 7. मिरची घालाव्यात व परतून घ्यावे.
 8. सर्व मसाले थोडेसे परतून घ्यावेत जास्त भाजू नये.
 9. मसाले थंड करून मिक्सरला बारीक पूड करून घ्यावी.
 10. कसूरी मेथी मिक्सरला फिरवताना घालणे.
 11. केसर थोडेसे गरम करणे.
 12. थोडा मसाला कच्चाच ठेवावा. यांत २ वेलची, १ पत्री, ४ पाकळ्या चक्रीफुल, दालचिनी, मिरी ४ दाणे, २ लवंगा, केसर एकत्र करून वरील तयार मसाल्यात मिक्स करावे.
 13. व्हेज, नॉनव्हेज कोणत्याही बिर्याणीत वापरता येतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *