मॅंगो मिल्कशेक

Print Recipe
मॅंगो मिल्कशेक
Servings
Ingredients
Servings
Ingredients
Instructions
  1. आंबे अर्धा तास पाण्यात भिजत ठेवावेत म्हणजे त्यातील हिट कमी होते.
  2. साल काढून आंब्याचे तुकडे करावेत.
  3. मिक्सरच्या भांड्यात वेलची, साखर, आंब्याचे तुकडे एकत्र करून फिरवून चांगली पेस्ट करावी.
  4. पेस्टमध्ये दूध घालून पुन्हा फिरवून घ्यावे.
  5. घट्टसर असा आपला मिल्कशेक तयार होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *